Αυτή την Παρασκευή, οι τίτλοι των ειδήσεων αναδεικνύουν τη νίκη των Ciudadanos στις καταλανικές εκλογές, τόσο σε ψήφους όσο και σε έδρες. Όμως, ο διάβολος…

Εδώ και οκτώ χρόνια μελετώ τον ψηφιακό νομαδισμό: την τάση των μιλένιαλ να εργάζονται εξ αποστάσεως από οπουδήποτε στον κόσμο. Συχνά με ρωτάνε αν οδηγεί…