Η Δρ. Elisabeth (Lisa) El Refaie, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη της χρήσης της μεταφοράς σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας,…

Η άνοδος ακροδεξιών-εθνικιστικών δυνάμεων στην Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τις διευρύνσεις της Ένωσης προς τις χώρες του…

Ποιος μπορεί σήμερα να σκεφτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο παίκτη με ρυθμιστική εξουσία, τη στιγμή που εμφανίζεται ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος στην…