Ένα μουσείο για την αποσιωπημένη ιστορία των γυναικών αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο Δυτικό Λονδίνο, το 2021. Ποδοσφαιρίστριες, εφευρέτριες, πιλότοι, σουφραζέτες, εργάτριες που…