Οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες μέρες στον Καναδά έχουν οδηγήσει στην καταστροφή τεράστιων εκτάσεων γης, δημιουργώντας παράλληλα νέφη καπνού που κάνουν να ασφυκτιούν…