Άρνηση εργασίας, αντί-εργασιακό κίνημα ή αλλιώς «μεγάλη παραίτηση». Με αυτές τις περιγραφές αποτυπώνεται μια ολοένα και αυξανόμενη τάση στην αγορά εργασίας των δυτικών κοινωνιών: η…

Οι οικονομολόγοι υποβαθμίζουν την αξία αυτού που χρειαζόμαστε περισσότερο αυτή τη στιγμή: ανθρώπους που εργάζονται στη μέριμνα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποτιμούν σοβαρά τις οικονομικές προκλήσεις…

Στους παγωμένους δρόμους της Ουγγαρίας, έχει εκδηλωθεί ένα ασυνήθιστα μαζικό και επίμονο κίνημα, ενάντια στον λεγόμενο «νόμο της σκλαβιάς», που πέρασε στις 12 Δεκεμβρίου 2018…