Η προώθηση της μελέτης των οικονομικών βοηθά τους πολίτες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους γενικεύονται οι ανισότητες και τους τρόπους προώθησης της ισότητας…