Στους οκτώ μήνες της θητείας του, ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιδείξει μια αρκετά αισχρή συμπεριφορά, αλλά η πρόσφατη χάρη που απένημε στον…