Έξι επιστήμονες στον τομέα της τεχνολογίας μιλούν για τις επείγουσες απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη και την ανάγκη θεσμοθέτησης ρυθμίσεων. Παράλληλα, στέκονται κριτικά απέναντι…