Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα στη Γαλλία –οι άτυπες προκριματικές εκλογές στους κόλπους της Αριστεράς– επενδύεται με προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έντονες αντιδράσεις στον ήδη κατακερματισμένο…