Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν δύο αμερικανικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας της ζωής και της υγείας των μεταναστών/ριών, που βρίσκονται…