Ένα νέο πολιτικό εγχείρημα στη Γαλλία –οι άτυπες προκριματικές εκλογές στους κόλπους της Αριστεράς– επενδύεται με προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έντονες αντιδράσεις στον ήδη κατακερματισμένο…

Η ισορροπία ανατρέπεται. Απρόβλεπτη, κάποιες φορές ουτοπίστρια, η Κριστιάν Τομπιρά με το ρητορικό ταλέντο της, τη βαθιά καλλιέργειά της και τις τοποθετήσεις της σε ζητήματα…